zlato

Sběratelství- Téma mince

Sběratelství mincí, známé také jako numismatika, je koníček s bohatou historií a velkou popularitou po celém světě. Lidé sbírají mince z různých důvodů, mezi které patří: Historická a kulturní hodnota: Mince jsou hmatatelnými artefakty z minulosti, které nám nabízí vhled do historie, kultury a umění. Sběratelé se mohou zaměřit na mince z určitého časového období, […]

Sběratelství- Téma mince Read More »

UNITED STATES MINT 10 Utah Goldback - Aurum Gold Foil Note (24k)

Historie peněz

Historie peněz sahá velmi daleko do minulosti. Lidé postupně vyvinuli různé formy peněz jako prostředek směny a uchovávání hodnoty. Zde je stručný přehled klíčových etap vývoje peněz: Předmětové peníze: Na začátku se používaly předměty s intrinsickou hodnotou jako peníze. Lidé používali různé předměty, jako jsou kusy kovů, soli, perly nebo jiné vzácné materiály, které měly

Historie peněz Read More »

Matoušův efekt

Matoušův efekt je psychologický fenomén, který byl pojmenován podle amerického psychologa Richarda Matouše. Tento efekt popisuje situaci, kdy dochází k rozdílnému hodnocení vlastního výkonu a výkonu jiných lidí. Často se projevuje v kontextu sociálního srovnávání a sebehodnocení. Hlavní rysy Matoušova efektu jsou následující: Sebezvýhodňování: Jedinec tenduje k tomu, aby hodnotil svůj vlastní výkon jako nižší

Matoušův efekt Read More »

9Fine Mint 10 Oz stříbrný slitek - mincovna 9Fine

Vznik stříbra

Stříbro je dalším těžkým kovem, který v přírodě vzniká při astrofyzikálních procesech, zejména v souvislosti s životním cyklem hvězd. Podobně jako u zlata, i u stříbra jsou klíčovými procesy tvorby jaderné reakce a supernovy. Jaderné fúze v hvězdách: Většina stříbra ve vesmíru vzniká v jádrech hvězd během procesu jaderné fúze. Vnitřní tlak a teplota ve

Vznik stříbra Read More »

Vznik platiny

Platina je těžký a vzácný kov, který v přírodě vzniká také při astrofyzikálních procesech, především během vývoje hvězd a exploze supernov. Zde je několik klíčových procesů, které se podílejí na tvorbě platiny: Jaderné fúze v hvězdách: Platina vzniká v jádrech hvězd během procesu jaderné fúze. Ve vnitřních částech hvězdného jádra dochází ke slučování lehčích prvků,

Vznik platiny Read More »

Private Mint Stříbrná mince Gepard 1 Oz

Nejpoužívanější stříbrné mince

Nejpoužívanější stříbrné mince se opět mohou lišit v závislosti na období a regionu. Existuje mnoho historicky důležitých a oblíbených stříbrných mincí, které hrály klíčovou roli v mincovnictví a obchodních aktivitách. Zde je seznam několika významných stříbrných mincí: Denár (Denarius) – Římská říše: Denár byla stříbrná mince razená v římské říši a byla základní jednotkou římské

Nejpoužívanější stříbrné mince Read More »

Private Mint 2017 1 oz Silver Proof State Dollars Indiana Miami Mink

Středověká ražba mincí

Středověká ražba mincí byla důležitým prvkem ekonomiky a obchodu v této historické éře. Ražba mincí byla obvykle prováděna v mincovnách, které byly pod dohledem královských nebo církevních autorit. Proces ražby mincí byl podobný po mnoho staletí, ačkoli technologie a metody se postupem času mohly mírně měnit. Zde je stručný přehled o středověké ražbě mincí: Příprava

Středověká ražba mincí Read More »

Argor Heraeus SA Investiční stříbro stříbrný slitek 100g

Historie stříbra

Stříbro má bohatou historii, která sahá až do starověkých dob. Zde je přehled některých klíčových událostí a vývoje v historii stříbra: Starověk: Stříbro bylo známo a používáno již ve starověkém Egyptě, Mezopotámii a Řecku. Bylo používáno pro výrobu mincí, šperků a různých uměleckých předmětů. Římská říše: Římané používali stříbrné mince jako platidlo a často je

Historie stříbra Read More »

Nákupní košík
Přejít nahoru