Jméno autora:Milan Hejduk

Snowflakes

Kultura a umění jsou srdcem naší společnosti. Jsou zrcadlem našich hodnot, historie a kreativity. Je proto s radostí, že oznamujeme naši vášnivou podporu divadelního představení Viktora Tauše Snowflakes , která přinášejí kouzlo a inspiraci do životů lidí. Zážitek, Který Vás obohatí. Představení Snowflakes je reálným světem, kdy se příběhy dětí z dětského domova stávají živými, […]

Snowflakes Read More »

UNITED STATES MINT 10 Utah Goldback - Aurum Gold Foil Note (24k)

Historie peněz

Historie peněz sahá velmi daleko do minulosti. Lidé postupně vyvinuli různé formy peněz jako prostředek směny a uchovávání hodnoty. Zde je stručný přehled klíčových etap vývoje peněz: Předmětové peníze: Na začátku se používaly předměty s intrinsickou hodnotou jako peníze. Lidé používali různé předměty, jako jsou kusy kovů, soli, perly nebo jiné vzácné materiály, které měly

Historie peněz Read More »

Barbados Chameleon 3 Oz

Chamaleoni

Chamaleoni jsou známí svou schopností měnit barvu své kůže. To dělají zejména kvůli komunikaci, regulaci teploty, imitaci prostředí nebo zastrašení potenciálních predátorů. Tato schopnost je způsobena pigmenty v kůži, které se mohou rozšiřovat nebo stahovat, čímž mění barevný odraz světla. Chamaleoni jsou také vybaveni vynikajícím zrakem a schopností nezávisle pohybovat očima, což umožňuje zaměřit se

Chamaleoni Read More »

New Zealand Mint Kakadu 1 Oz

Kakadu

Kakadu (často nazývaný také kakadu papoušek) je označení pro různé druhy papoušků patřící do čeledi Cacatuidae. Tito krásní a inteligentní ptáci jsou známí svou výraznou krásnou hřívou peří, která je často na hlavě vztyčená jako koruna. Jsou původem z Austrálie, Nové Guineje, Indonésie a okolních ostrovů. Některé z nejznámějších druhů kakadu zahrnují: Kakadu růžový (Cacatua

Kakadu Read More »

Matoušův efekt

Matoušův efekt je psychologický fenomén, který byl pojmenován podle amerického psychologa Richarda Matouše. Tento efekt popisuje situaci, kdy dochází k rozdílnému hodnocení vlastního výkonu a výkonu jiných lidí. Často se projevuje v kontextu sociálního srovnávání a sebehodnocení. Hlavní rysy Matoušova efektu jsou následující: Sebezvýhodňování: Jedinec tenduje k tomu, aby hodnotil svůj vlastní výkon jako nižší

Matoušův efekt Read More »

Vznik zlata

Vznik zlata je úzce spojen s astrofyzikálními procesy, zejména s vývojem hvězd. Zlato je těžký kov, který v přírodě vzniká při několika klíčových událostech během životního cyklu hvězd. Velké hvězdy: Většina zlata ve vesmíru vzniká v jádrech velkých hvězd během jejich životního cyklu. Hvězdy, které mají mnohem větší hmotnost než naše Slunce, mají silnější gravitační

Vznik zlata Read More »

9Fine Mint 10 Oz stříbrný slitek - mincovna 9Fine

Vznik stříbra

Stříbro je dalším těžkým kovem, který v přírodě vzniká při astrofyzikálních procesech, zejména v souvislosti s životním cyklem hvězd. Podobně jako u zlata, i u stříbra jsou klíčovými procesy tvorby jaderné reakce a supernovy. Jaderné fúze v hvězdách: Většina stříbra ve vesmíru vzniká v jádrech hvězd během procesu jaderné fúze. Vnitřní tlak a teplota ve

Vznik stříbra Read More »

Vznik platiny

Platina je těžký a vzácný kov, který v přírodě vzniká také při astrofyzikálních procesech, především během vývoje hvězd a exploze supernov. Zde je několik klíčových procesů, které se podílejí na tvorbě platiny: Jaderné fúze v hvězdách: Platina vzniká v jádrech hvězd během procesu jaderné fúze. Ve vnitřních částech hvězdného jádra dochází ke slučování lehčích prvků,

Vznik platiny Read More »

55g

Nejpoužívanějším kovem na mince

Historicky nejpoužívanějším kovem na mince bylo zlato a stříbro. Tyto drahé kovy byly oblíbené pro jejich intrinsickou hodnotu, odolnost a relativní vzácnost. Zlato a stříbro byly používány na mince po tisíce let a hrály klíčovou roli v ekonomických systémech mnoha civilizací. Zlato jako kov na mince: Zlato bylo pravděpodobně jedním z prvních kovů používaných na

Nejpoužívanějším kovem na mince Read More »

Historicky nejpoužívanější měna

Historicky nejpoužívanější měnou bylo zlato. Zlato bylo využíváno jako prostředek směny a uchovávání hodnoty po tisíce let a hrálo klíčovou roli v mezinárodním obchodu a ekonomických systémech různých civilizací. Lidé si uvědomovali jeho vzácnost, odolnost a estetickou hodnotu, což ho činilo vhodným pro použití jako peníze. Používání zlata jako peněz mělo několik výhod: Hodnota: Zlato

Historicky nejpoužívanější měna Read More »

Nákupní košík
Přejít nahoru