Cook Islands Stvoření Adama 1 Oz

Stvoření Adama

Stvoření Adama je biblický příběh z knihy Genesis, který pojednává o tom, jak Bůh stvořil prvního člověka, Adama. Podle biblického vyprávění Bůh nejprve utvořil svět, a poté vytvořil Adama z hlíny země. Bůh nadechl život do Adamových nozder a tak se člověk stal živou bytostí.

Po stvoření Adama Bůh ho umístil do ráje zvaného Eden, kde měl moc a zodpovědnost nad ostatními stvořeními. Poté, co Adam poznal, že neexistuje žádné stvoření, které by mu bylo rovnocenné, Bůh mu vytvořil partnerku, Evu, kterou utvořil z Adamova žebra.

Adam a Eva měli v ráji volnost pohybu a měli jediný zákaz – nesměli jíst ze stromu poznání dobra a zla. Avšak pod vlivem hada, který je přesvědčil, že když budou jíst z tohoto stromu, stanou se jako Bohové, Adam a Eva přestoupili Boží přikázání a jedli z tohoto stromu. Tím spáchali hřích a byli vyhnáni z ráje.

Příběh stvoření Adama je důležitou součástí biblické tradice a zaujímá významné místo v židovské, křesťanské a muslimské víře. Interpretace tohoto příběhu se liší mezi různými náboženskými tradicemi a teologickými směry.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nákupní košík
Přejít nahoru