Münze Österreich Karel Veliký v Unterbergu

Karel veliký

Karel Veliký, známý též jako Karolus Magnus nebo Karol I., byl králem Francie a císařem Svaté říše římské z rodu Karolingů a jeden z nejvýznamnějších panovníků v historii Evropy. Jeho vláda probíhala v období od roku 768 do roku 814, kdy byl korunován v Římě na císaře Svaté říše římské. Během své vlády dobyl Karel Veliký část střední Evropy a vytvořil svazek území, které se staly základem pro pozdější vznik Francké říše.

Karel Veliký byl vychováván v křesťanském učení a věnoval se studiu biblických a křesťanských textů. Během své panovnické doby založil mnoho církevních škol a zavedl křesťanské učení do Evropy. Kromě toho se také snažil vytvořit jednotné právo pro celou Francii a vytvořit systém daní, který pomohl rozvíjet Francii.

V roce 800 byl Karel Veliký korunován císařem svaté říše římské. To umožnilo jeho vládě vedle Francké říše vládnout i nad částmi Itálie, Německa a Flander. Během jeho vlády došlo k obnovení církevního a občanského práva, zavedení zákonů o vzdělání a kultuře, rozvinutí obchodu a obnovy církevních staveb.

Karel Veliký se také zasloužil o rozvoj kultury a umění. Jeho vláda byla obdobím kulturního rozkvětu, jehož součástí byla větší dostupnost knih, rozšíření latiny a vznik uměleckých děl. Společně s učením a kulturou se Karel Veliký také zasloužil o rozvoj cestovního ruchu a stavění cestovních zařízení.

Karel Veliký zemřel v roce 814 ve věku 62 let v Aquis Grani, dnešním Aix-en-Provence ve Francii. Jeho vláda a reformy jsou dodnes uznávány jako jeden z nejvýznamnějších příspěvků k vývoji Evropy.

Münze Österreich vydalo stříbrnou minci Karel Veliký v Unterbergu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nákupní košík
Přejít nahoru