Somálsko

Somálska Ústava bolo schválené v auguste 2012. Obsahuje 192 články, ktoré stanovujú právny rámec pre Somálsko ako suverénnej a demokratickej republiky. Ústava sa zaoberá otázkami ako národná bezpečnosť, ľudské práva, ústavné právo, vláda, štátne orgány a občianske slobody. Ústava tiež ustanovuje Somálsko ako islamskú republiku a prehlasuje, že islámska právna tradícia bude základom práva. Okrem …

Somálsko Pokračovat ve čtení »